Sacrosong DWP 2020

Sacrosong DWP 2020Tegoroczna edycja Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej Sacrosong ze względu na sytuację epidemiologiczną odbędzie się w formie on-line.

Więcej informacji w Regulaminie Sacrosong DWP 2020

Termin zgłoszeń został przedłużony
do 5 listopada 2020 roku.

Podsumowanie Sacrosong DWP 2020
przez Jury:

Międzynarodowy Festiwal Piosenki Religijnej Sacrosong 2020 w Otwocku  z racji sytuacji pandemicznej odbył się w nietypowej formule z wykorzystaniem Internetu.

Jury z dużym uznaniem wyraża się o wszystkich, którzy wykorzystując dostępne im możliwości techniczne, przygotowali i zaprezentowali piosenki religijne w różnych kategoriach, określonych w Regulaminie Sacrosongu..

Brak możliwości regularnej pracy na próbach wspólnych chórów czy zespołów wokalno-instrumentalnych był powodem znacznie mniejszej ilości zgłoszeń w tych kategoriach, a poziom wykonania przedstawionych prezentacji śpiewów Jury uznało za niewystarczający do nagradzania.

Wśród dużej ilości zgłoszonych solistów, zarówno dziecięcych, młodzieżowych czy dorosłych, zdecydowana większość prezentowała bardzo wysoki poziom. Jury przyznała nagrody i wyróżnienia biorąc pod uwagę samą prezentację muzyczną, choć widoczne były różnice związane z miejscem nagrania (akustyką), sprzętem technicznym itp. Zdecydowanie lepiej wypadały prezentacje śpiewów piosenek religijnych przez tych solistów, którzy z umiarem wykorzystywali nagłośnienie (mikrofony, nagrany podkład muzyczny), co pozwoliło im lepiej pokazać walory wokalne i umiejętności interpretacyjne. Należy szczególnie docenić umiejętne wykorzystanie instrumentów podczas nagrania, zarówno przez samych solistów śpiewających, jak i osoby im akompaniujące. Taki sposób prezentacji piosenki religijnej sprzyja bardziej w jej odbiorze z całą głębią religijnego przeżycia. Szczególnie w przypadku śpiewu piosenki religijnej (co jest specyfiką każdego Sacrosongu) wielkim walorem wykonawcy pozostaje pewna „przezroczystość” na Tego, którego chwałę wyśpiewuje. Zdecydowanie lepiej zaprezentowali się wykonawcy bezpretensjonalni.

Większość piosenek ma formę wielozwrotkową. Jury docenia podejmowane próby interpretacji tekstu poprzez zróżnicowanie wokalne i instrumentalne poszczególnych zwrotek, w zależności od przekazywanych treści, aby osiągnąć jak najlepszy wyraz artystyczny. Duże uznanie należy się wszystkim, którzy pracowali z solistami dziecięcymi, aby ich przygotować do prezentacji artystycznej i zarazem do religijnego przeżycia przedstawianych treści.

Jury pragnie podkreślić bardzo dobre przygotowanie organizatorów do realizacji trudnego przedsięwzięcia przeprowadzenia Sacrosongu z ograniczeniami wynikającymi z pandemii. Zainteresowanie Sacrosongiem, które wyraziło się poprzez zgłoszenia wielu solistów, zwłaszcza dzieci i młodzież, świadczy o potrzebie podejmowania takich działań. Dobrze służy to polskiej kulturze i wychowaniu przez kulturę.


Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji


Lista laureatów Sacrosong DWP 2020

 1. Kategoria A – grupy dziecięce (szkoła podstawowa)

Nie przyznano

 1. Kategoria B – soliści dzieci (szkoła podstawowa)

I miejsce: Madzia Paweł Polska, Nowy Sącz

II miejsce: Juchniewicz Aleksandra Polska, Szczecin

III miejsce: Niewiero Miron Białoruś Mińsk

I wyróżnienie: Korszeń Patrycja Polska, Milanówek

II wyróżnienie: Kaczmarczyk Amelia Polska, Józefów

III wyróżnienie: Balcerowska Lena Polska Tuchola

 1. Kategoria C – grupy młodzieżowe (15 -19 lat; zespoły, chóry)
 2. Kategoria D – soliści młodzież (15 -19 lat)

I miejsce: Nowak Martyna Polska, Głogowo k. Torunia

II miejsce: Jolanta Staluszka Polska, Glinki

III miejsce: Stasiak Marysia Polska, Sochaczew

 1. Kategoria E – grupy dorosłych (zespoły, chóry)

Nie przyznano

 1. Kategoria F – soliści dorośli

Nagroda: Sokołowska Monika Polska, Glinianka

Wyróżnienie: Gapon Ewa Polska, Warszawa

Wyróżnienie: Głogowska Kinga Polska, Józefów


7 listopada 2020 roku rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej i Patriotycznej Sacrosong DWP 2020.

O godzinie 9.30 jury w składzie:

 • Ks. prof. dr hab. Andrzej Filaber – Przewodniczący Jury
 • Prof. Mirosław Gałęski
 • Andrzej Sochocki

rozpoczęli przesłuchania nadesłanych nagrań.

 

 

 1. Kategoria A – grupy dziecięce (szkoła podstawowa)

 • Trio ArtStudioNIESPODZIANKA Białoruś Mińsk
 • Dywocwit Ukraina, Shumsk
 1. Kategoria B – soliści dzieci (szkoła podstawowa)

 • Balcerowska Lena Polska, Tuchola
 • Bartczak Helena Polska, Józefów
 • Dobrowolska Natalia Polska, Ciepień
 • Drewnowski Paweł Polska, Otwock
 • Grudzień Joanna Polska, Otwock
 • Jaroszewska Anna Polska, Otwock
 • Juchniewicz Aleksandra Polska, Szczecin
 • Kaczmarczyk Amelia Polska, Józefów
 • Korszeń Patrycja Polska, Milanówek
 • Kusion Kinga Polska, Wałbrzych
 • Łaptiewa Anastazja Białoruś Mińsk
 • Łaptiew Daniel Białoruś Mińsk
 • Madzia Paweł Polska, Nowy Sącz
 • Niewiero Miron Białoruś Mińsk
 • Rączka Julia Polska , Bielsko-Biała
 • Sakhacka Kseniya Białoruś, Brześć
 • Szymula Milena Polska, Wałbrzych
 • Tłuczkiewicz Julia Polska, Ostrowiec Świętokrzyski
 • Wiktorowicz Karina Polska, Otwock
 1. Kategoria C – grupy młodzieżowe (15 -19 lat; zespoły, chóry)

 2. Kategoria D – soliści młodzież (15 -19 lat)

 • Ezekwa Emila Polska, Kostrzyn nad Odrą
 • Gałecka Aleksandra Polska, Otwock
 • Nowak Martyna Polska, Głogowo k. Torunia
 • Sobczyk Maja
 • Jolanta Staluszka Polska, Glinki
 • Stasiak Marysia Polska, Sochaczew
 • Vasilyeva Karyna Białoruś, Brześć
 • Worek Zuzanna Polska, Klonowo
 1. Kategoria E – grupy dorosłych (zespoły, chóry)

 • Chór Zgoda Białoruś, Brześć
 • Gaudentes Polska, Ząbki
 1. Kategoria F – soliści dorośli

 • Gapon Ewa Polska, Warszawa
 • Głogowska Kinga Polska, Józefów
 • Jędrzejewska Agata Polska, Przytyk
 • Skotnicki Tadeusz Polska
 • Sokołowska Monika Polska, Glinianka

REGULAMIN SACROSONGU DWP 2020.

Tegoroczna edycja Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej Sacrosong ze względu na sytuację epidemiologiczną odbędzie się w formie on-line.

1. Informacje ogólne

 1. Sacrosong DWP 2020 odbędzie się 7 listopada 2020 r.
 2. Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej (dalej: Konkurs) jest parafia Matki Bożej Królowej Polski z siedzibą w Otwocku przy ulicy Czerskiej 21.
 3. Głównym celem Sacrosongu Diecezji Warszawsko-Praskiej jest dziękczynienie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za łaski udzielone naszemu narodowi na przestrzeni wieków. W sposób szczególny dziękujemy za dar wolności naszej Ojczyzny oraz opieki w trudnych dziejach historii. Istotą Sacrosongu jest więc repertuar o charakterze religijnym jak i patriotycznym.
 4. Wykonania konkursowe będą oceniane przez jury.

2. Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być soliści, zespoły muzyczne, chóry.
 3. Uczestnik zgłasza utwór konkursowy samodzielnie. W przypadku osoby niepełnoletniej odpowiedzialnym za zgłoszenie jest rodzic/prawy opiekun.
 4. Udział w konkursie jest dobrowolny, z tytułu przystąpienia do konkursu uczestnik nie ponosi żadnych opłat wpisowych.
 5. Uczestnicy wystąpią w kategoriach:
  1. Kategoria A – grupy dziecięce (szkoła podstawowa)
  2. Kategoria B – soliści dzieci (szkoła podstawowa)
  3. Kategoria C – grupy młodzieżowe (15 -19 lat; zespoły, chóry)
  4. Kategoria D – soliści młodzież (15 -19 lat)
  5. Kategoria E – grupy dorosłych (zespoły, chóry)
  6. Kategoria F – soliści dorośli
 6. Repertuar chóru powinien zawierać trzy utwory: dwa religijne i jeden patriotyczny. Przewidziany czas prezentacji do 15 minut.
 7. Soliści wykonują tylko dwa utwory: religijny i patriotyczny. Przewidziany czas prezentacji do 10 minut.
 8. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy przesłać jeden link odsyłający do nagrania audio-wideo (YouTube) lub wetransfer.com. Nadesłanie więcej niż jednego linku wiąże się z dyskwalifikacją uczestnika. Długość nagrań powinna być zgodna z kategorią, do której należy uczestnik. W opisie filmu na YouTube należy wpisać: Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej i Patriotycznej Sacrosong DWP 2020, imię i nazwisko uczestnika, kategoria. Film na platformie YouTube musi być ustawiony z możliwością publicznego odtwarzania.
 9. Nagranie audio-wideo powinno być wysokiej jakości i przedstawiać całą sylwetkę osoby wykonującej program lub całego zespołu lub chóru, z odległości umożliwiającej identyfikację uczestnika. Nagranie nie może być poddane edycji tzn. należy dokonać rejestracji wykonania utworu muzycznego wyłącznie z jednej kamery bez dodatkowych cięć w trakcie trwania utworu. Dozwolone jest nagranie poszczególnych części osobno w przypadku utworów cyklicznych oraz zestawienie ich jako jeden film.
 10. Link do nagrania wraz z podpisanym przez uczestnika (lub w przypadku osoby niepełnoletniej przez opiekuna prawnego) formularzem zgłoszeniowym oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres e-mail poczta@sacrosongdwp.pl do 5.11.2020 r. pod rygorem nieważności zgłoszenia.

3. Nagrody i rozstrzygnięcie

 1. Nagrody w konkursie są w formie pieniężnej.
 2. Mogą zostać przyznane nagrody specjalne, o czym decyduje jury Konkursu.
 3. O przyznaniu nagród decyduje jury po zapoznaniu się z nagraniami audio-wideo. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc oraz osoby wyróżnione w każdej kategorii otrzymują tytuły laureatów. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród lub dzielenia nagród ex aequo, a także podział miejsc i nagród w ramach wyznaczonej przez organizatorów puli nagród.
 4. Jury powołane jest przez organizatorów, jego ocenie podlegać będzie:
  • Wartość techniczna programu (intonacja, rytmika, dynamika, artykulacja, aparycja).
  • Wartość muzyczno-interpretacyjna (agogika-dobór właściwego tempa, frazowanie – uplastycznienie melodii i całej struktury horyzontalnej frazy), retoryka muzyczna, ambitus melodii, aparycja, intonacja.
  • Ogólna wartość artystyczna.
  • Dobór repertuaru do poziomu warsztatu wykonawczego.
 5. Imiona i nazwiska laureatów Konkursu zostanie opublikowane na stronie www.sacrosongdwp.pl dnia 7.11.2020 r.
 6. Dyplomy dla laureatów zostaną wysłane wyłącznie drogą elektroniczną. Na prośbę uczestnika możliwe jest wysłanie dyplomu tradycyjną pocztą.
 7. Uczestnicy Konkursu nie otrzymują dyplomów uczestnictwa. Możliwe jest wystawienie dyplomu uczestnictwa na prośbę uczestnika Konkursu i przesłanie go drogą elektroniczną.
 8. Sposób przekazania nagrody pieniężnej zostanie ustalony indywidualnie z laureatami.
 9. Decyzje jury są ostateczne i nie ma możliwości odwołania się od nich.

4. Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie sacrosongdwp.pl.
 2. Uczestnicy przesyłają wypełniony formularz uczestnictwa wraz ze zgodami dostępny na stronie internetowej Sacrosongu.
 3. Termin nadsyłania formularzy uczestników wraz z linkami prezentowanych utworów w serwisie YouTube lub przez wetransfer.com upływa 5 listopada 2020 r.

 

 

Ks. prof. dr hab. Andrzej Filaber

Przewodniczący Jury

Dyrektor i wykładowca Instytutu Szkolenia Organistów przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie (od 1982 r.); konsultor Komisji Liturgicznej oraz Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej Konferencji Episkopatu Polski; przewodniczący Kapituły Nagrody Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Srebrna piszczałka; przewodniczący Komisji Muzyki Kościelnej Archidiecezji Warszawskiej; przewodniczący Rady Artystycznej Federacji Caecilianum; członek – założyciel Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych; przewodniczący Rady Artystycz­nej Fundacji Festiwal Muzyki Sakralnej.

Jest kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej. Odznaczony przez papieża Jana Pawła II godnością Kapelana honorowego Jego Świątobliwości, przez Prymasa Polski nagrodą Srebrnej Piszczałki za wkład w rozwój muzyki religijnej w Polsce, a przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką Zasłużony dla kultury polskiej.

Prof. Mirosław Gałęski

  W latach 1990-98 był pracownikiem A. Muzycznej w Bydgoszczy. Obecnie jest wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu (od 1989), korepetytorem chóru Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu (od 1983), a także prowadzi klasę fortepianu w szkole muzycznej II st.

  Od ponad dwudziestu lat jest członkiem Rady Artystycznej Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie. W latach 1996-2008 był stałym akompaniatorem (pianista i organista), a także asystentem – dyrygentem chóru “Poznańskie Słowiki” prof. Stefana Stuligrosza.

  Z zespołem tym dał ponad 430 koncertów i nagrał 2 CD. Ma w swym dorobku także dwie autorskie płyty. Zajmuje się również kompozycją (ok. 60 pozycji) i aranżacją (ponad 200 pozycji). Koncertuje przede wszystkim jako pianista, kameralista i akompaniator.

  źródło: www.malafilharmonia.pl           

   Andrzej Sochocki

   Akademia Muzyczna w Warszawie im. Fr. Chopina, Muzyk – dyrygent, organista, menadżer kultury, pedagog. Wykształcenie: wyższe. Absolwent Akademii Muzycznej im. F Chopina w Warszawie, Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, a także Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Od 15 lat organista parafii w Józefosławiu, założyciel chóru „Con Fuoco”, współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Klasycznej „Con Fuoco”, członek zarządu Fundacji prowadzącej Gimnazjum i Liceum im. św. Pawła z Tarsu w Warszawie, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu „Musica classica”. Nauczyciel i wychowawca w Zespole Szkół Publicznych w Józefosławiu.