Aktualności

Uwaga: Został przedłużony termin zgłaszania się do 12 maja 2019 roku.

Z przyczyn od nas niezależnych osoby, które zgłosiły swój udział poprzez formularz zgłoszeniowy, a nie są widoczne na liście uczestników proszone są o kontakt mailowy: poczta@sacrosongdwp.pl.

Warsztaty Muzyczne

Wychodząc na przeciw prośbom, szczególnie chórów z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy, w tym roku organizatorzy postanowili wprowadzić do programu Sacrosongu warsztaty muzyczne. Prowadzić je będą: Anna Ćwiklińska, Helena Abramowicz, Dominik Kozera i Łukasz Wojakowski. Ćwiczone będą utwory według niżej podanej listy. Wybierając utwory na warsztaty muzyczne, organizatorzy wzięli pod uwagę, aby każdy z uczestników mógł je wykonać solo lub chóralnie i żeby poszerzyły one repertuar, każdej grupy śpiewaczej, wykonywany podczas uroczystości religijnych i patriotycznych. Utwory te na stronie Sacrosongu zostały zapisane zostały w PDF.
Tych, którzy planują wziąć udział w warsztatach muzycznych, prosimy, aby ściągnęli te utwory ze strony internetowej Sacrosongu DWP 2019, z zakładki Warsztaty muzyczne i nauczyli się ich śpiewać. Podczas warsztatów, nastąpi zgranie się z innymi uczestnikami oraz osoby prowadzące ustalą sposób ich wykonania. Tak przygotowany repertuar wykonają razem z poszerzoną orkiestrą kameralną pod batutą Łukasza Wojakowskiego, podczas koncertu laureatów, w części B, w dniu 9 czerwca o godz. 19.00 w górnym kościele.

Nagrody

Obecnie zbierane są na to środki, aby wysokość nagród była taka, jak w roku 2018.