Formularz uczestnictwa

Tu można pobrać formularz zgłoszeniowy i przesłać go do
30 kwietnia 2018 r. na adres:

Parafia MB Królowej Polski

„SACROSONG DWP 2018”

05-400 Otwock, ul. Czerska 21