Jurorzy

Ks. prof. dr hab. Andrzej Filaber

Przewodniczący Jury

Dyrektor i wykładowca Instytutu Szkolenia Organistów przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie (od 1982 r.); konsultor Komisji Liturgicznej oraz Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej Konferencji Episkopatu Polski; przewodniczący Kapituły Nagrody Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Srebrna piszczałka; przewodniczący Komisji Muzyki Kościelnej Archidiecezji Warszawskiej; przewodniczący Rady Artystycznej Federacji Caecilianum; członek – założyciel Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych; przewodniczący Rady Artystycz­nej Fundacji Festiwal Muzyki Sakralnej.

Jest kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej. Odznaczony przez papieża Jana Pawła II godnością Kapelana honorowego Jego Świątobliwości, przez Prymasa Polski nagrodą Srebrnej Piszczałki za wkład w rozwój muzyki religijnej w Polsce, a przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką Zasłużony dla kultury polskiej./ms_person]

Helena Abramowicz

  Dyrygentka, nauczycielka, wokalistka, organistka, kompozytorka z kręgu muzyki liturgicznej oraz poezji śpiewanej, Członek Stowarzyszenia Kierowników Chórów Chłopięcych, działającego przy Białoruskim Związku Działaczy Muzycznych. Absolwentka Akademii Muzycznej w Mińsku (wydział dyrygentury chóralnej). Od 1998 roku współpracuje z Chórami i Zespołami liturgicznymi parafii św. Szymona i św. Heleny w Mińsku oraz z Chórami, Zespołami i solistami Polonijnymi. Jako kompozytorka w swoim repertuarze ma ponad 70 utworów w różnych językach i tematach: muzyka autorska, liturgiczna, poezja śpiewana (na teksty polskich poetów, m.i. J. Tuwim, K. Baczyński, B. Ostrowska, R.Kiersnowski, ks. J. Twardowski, św. S. Faustyna Kowalska, E.Waśniowska, M. Radziszewski, A. Rudawcowa i in.). Większość utworów w języku polskim o tematyce religijnej, patriotycznej, filozoficznej oraz romantycznej. Dyskografia:„Pieśni Miłosierdzia” (2014 r.), „Kocham Cię, Panie” (2015 r.), „Serce matki” (2016 r.), „Dzień dziecka” (2017 r.), „Polsko moja” (2018 r.) Najbardziej znana autorska piosenka – „Polsko moja”, która teraz jest bardzo popularna i rozpowszechniona wśród licznych zespołów i solistów polonijnych oraz liczy się Hymnem Polaków mieszkających poza Polską. W marcu 2016 roku Helena Abramowicz otrzymała odznakę honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

   Andrzej Sochocki

   Akademia Muzyczna w Warszawie im. Fr. Chopina, Muzyk – dyrygent, organista, menadżer kultury, pedagog. Wykształcenie: wyższe. Absolwent Akademii Muzycznej im. F Chopina w Warszawie, Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, a także Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Od 15 lat organista parafii w Józefosławiu, założyciel chóru „Con Fuoco”, współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Klasycznej „Con Fuoco”, członek zarządu Fundacji prowadzącej Gimnazjum i Liceum im. św. Pawła z Tarsu w Warszawie, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu „Musica classica”. Nauczyciel i wychowawca w Zespole Szkół Publicznych w Józefosławiu.

    Witold Błaszczyk

    Muzyk, pedagog, działacz kultury. Absolwent warszawskich szkół muzycznych: im. St. Moniuszki i J. Elsnera w klasach fortepianu i organów, oraz IV L.O. im. A. Mickiewicza.
    W roku 1983 uzyskał dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. F. Chopina w klasie dyrygentury chóralnej prof. Andrzeja Banasiewicza. W latach 1981-87 uczestniczył w licznych kursach interpretacji muzycznej, które prowadzili m. in. Profesorowie: G. Bovet, X. Darasse, H. Emmert, J. Gembalski, F. Klinda, L. Lohmann, R. Saorgin, Z. Szathmary, H. Wulf.
    W tym też czasie odbył drugie studia w A.M. im. F. C. zakończone dyplomem z najwyższą oceną na wydziale Fortepianu, Klawesynu i Organów w klasie prof. Józefa Serafina.
    W roku 1999 na podstawie serii egzaminów związanych z przewodem artystycznym I-go stopnia, Akademia Muzyczna im. F. Chopina przyznała mu uprawnienia doktora w dziedzinie sztuki muzycznej.
    Miał zaszczyt być organistą podczas mszy świętej celebrowanej przez papieża Jana Pawła II na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

    źródło: http://www.magazynparafialny.org

     Prof. Mirosław Gałęski

     W latach 1990-98 był pracownikiem A. Muzycznej w Bydgoszczy. Obecnie jest wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu (od 1989), korepetytorem chóru Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu (od 1983), a także prowadzi klasę fortepianu w szkole muzycznej II st.

     Od ponad dwudziestu lat jest członkiem Rady Artystycznej Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie. W latach 1996-2008 był stałym akompaniatorem (pianista i organista), a także asystentem – dyrygentem chóru “Poznańskie Słowiki” prof. Stefana Stuligrosza.

     Z zespołem tym dał ponad 430 koncertów i nagrał 2 CD. Ma w swym dorobku także dwie autorskie płyty. Zajmuje się również kompozycją (ok. 60 pozycji) i aranżacją (ponad 200 pozycji). Koncertuje przede wszystkim jako pianista, kameralista i akompaniator.

     źródło: www.malafilharmonia.pl           

      Agata Kajak

      Menager, animator kultury. Studiowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP na wydziale pedagogiki kulturoznawczej. Umiejętności wokalne kształciła pod kierunkiem dr Eugenii Rezler oraz dr hab. Jolanty Janucik. W latach 2006-2014 współpracowała z Zespołem Wokalnym Ars Antiqua.Swoje zamiłowania i pasje muzyczne równolegle rozwija na gruncie organizacyjnym.Od wielu lat związana jest z amatorskim ruchem chóralnym. W 2006 r. weszła w skład Zarządu Głównego Federacji Caecilianum – chóralnego, ogólnopolskiego stowarzyszenia OPP, posiadającego status organizacji kościelnej, które zrzesza ok. 1500 członków. Obecnie sprawuje  w nim funkcję Prezesa Zarządu Głównego.Współpracuje z instytucjami kościelnymi, państwowymi instytucjami kultury, szkołami muzycznymi oraz organizacjami pozarządowymi realizując projekty kulturalne i edukacyjne.W latach 2013-2016 wspólnie z partnerem szwedzkim – firmą TM Resor – organizowała w Warszawie Międzynarodowy Festiwal Chóralny oraz cykle koncertowe, gdzie obok utworów a cappella wykonywane były duże formy wokalno-instrumentalne (Requiem W. A. Mozarta, Stworzenie Świata F. J. Haydna, Niemieckie Requiem J. Brahmsa). Podczas pobytu w stolicy zagraniczni goście mieli okazję poznać polską kulturę i dziedzictwo narodowe, w tym bogactwo polskiej literatury muzycznej. Publiczność warszawska zaś miała rzadką okazję usłyszeć dzieła muzyczne  charakterystyczne dla kraju wykonawcy.Agata Kajak od 2009 r. jest również dyrektorem ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej Mater Misericordiae. Dotychczas w konkursie tym wzięło udział ponad 120 zespołów. W bieżącym roku odbyła się jego jedenasta edycja.W 2014 r. za zasługi na rzecz rozwoju chóralistyki odznaczona medalem Gloriam Dei Cantare.