Jurorzy

Helena Abramowicz

Dyrygentka, nauczycielka, wokalistka, organistka, kompozytorka z kręgu muzyki liturgicznej oraz poezji śpiewanej, Członek Stowarzyszenia Kierowników Chórów Chłopięcych, działającego przy Białoruskim Związku Działaczy Muzycznych. Absolwentka Akademii Muzycznej w Mińsku (wydział dyrygentury chóralnej). Od 1998 roku współpracuje z Chórami i Zespołami liturgicznymi parafii św. Szymona i św. Heleny w Mińsku oraz z Chórami, Zespołami i solistami Polonijnymi. Jako kompozytorka w swoim repertuarze ma ponad 70 utworów w różnych językach i tematach: muzyka autorska, liturgiczna, poezja śpiewana (na teksty polskich poetów, m.i. J. Tuwim, K. Baczyński, B. Ostrowska, R.Kiersnowski, ks. J. Twardowski, św. S. Faustyna Kowalska, E.Waśniowska, M. Radziszewski, A. Rudawcowa i in.). Większość utworów w języku polskim o tematyce religijnej, patriotycznej, filozoficznej oraz romantycznej. Dyskografia:„Pieśni Miłosierdzia” (2014 r.), „Kocham Cię, Panie” (2015 r.), „Serce matki” (2016 r.), „Dzień dziecka” (2017 r.), „Polsko moja” (2018 r.) Najbardziej znana autorska piosenka – „Polsko moja”, która teraz jest bardzo popularna i rozpowszechniona wśród licznych zespołów i solistów polonijnych oraz liczy się Hymnem Polaków mieszkających poza Polską. W marcu 2016 roku Helena Abramowicz otrzymała odznakę honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

   

  Siostra Gregoria Dworakowska

  Benedyktynka Misjonarka z Otwocka. Siostra wchodzi w skład Scholi „Benedicamus Domino” Sióstr Benedyktynek. Siostry śpiewają chorał gregoriański. Na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych w zakresie muzykologii s. Gregoria obroniła pracę doktorską zatytułowaną Psalmodia Officium Divinum w polskich źródłach benedyktyńskich XV-XVII w. Studium modalno – estetyczne, została napisana pod kierunkiem p. dr. hab. Czesława Grajewskiego z UKSW, zaś recenzowana przez ks. prof. Ireneusza Pawlaka z KUL oraz ks. prof. dr. hab. Kazimierza Łataka CRL z UKSW. Obronie przewodniczył ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk SAC, prodziekan.

    

   Ks. Janusz Jezusek MSF

   Misjonarz Świętej Rodziny Święcenia kapłańskie 15.06.1991 roku Wydał dwie autorskie płyty: O niepojęta Miłości oraz Czas zadumy Pierwsze jednak jego płyty wydane w latach 2000-2004 to – Daję Ci nadzieję… oraz Nowa nadzieja – jest to zbiór piosenek religijnych napisanych z różnych okazji, które były wykorzystywane w czasie głoszenia misji i rekolekcji parafialnych.

    Agata Kajak

    Menager, animator kultury. Studiowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP na wydziale pedagogiki kulturoznawczej. Umiejętności wokalne kształciła pod kierunkiem dr Eugenii Rezler oraz dr hab. Jolanty Janucik. W latach 2006-2014 współpracowała z Zespołem Wokalnym Ars Antiqua. Swoje zamiłowania i pasje muzyczne równolegle rozwija na gruncie organizacyjnym. Od wielu lat związana jest z amatorskim ruchem chóralnym. W 2006 r. weszła w skład Zarządu Głównego Federacji Caecilianum – chóralnego, ogólnopolskiego stowarzyszenia OPP, posiadającego status organizacji kościelnej, które zrzesza ok. 1500 członków. Obecnie sprawuje w nim funkcję Prezesa Zarządu Głównego. Współpracuje z instytucjami kościelnymi, państwowymi instytucjami kultury, szkołami muzycznymi oraz organizacjami pozarządowymi realizując projekty kulturalne i edukacyjne. W latach 2013-2016 wspólnie z partnerem szwedzkim – firmą TM Resor – organizowała w Warszawie Międzynarodowy Festiwal Chóralny oraz cykle koncertowe, gdzie obok utworów a cappella wykonywane były duże formy wokalno-instrumentalne (Requiem W. A. Mozarta, Stworzenie Świata F. J. Haydna, Niemieckie Requiem J. Brahmsa). Podczas pobytu w stolicy zagraniczni goście mieli okazję poznać polską kulturę i dziedzictwo narodowe, w tym bogactwo polskiej literatury muzycznej. Publiczność warszawska zaś miała rzadką okazję usłyszeć dzieła muzyczne charakterystyczne dla kraju wykonawcy. Agata Kajak od 2009 r. jest również dyrektorem ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej Mater Misericordiae. Dotychczas w konkursie tym wzięło udział ponad 120 zespołów. W bieżącym roku odbyła się jego jedenasta edycja. W 2014 r. za zasługi na rzecz rozwoju chóralistyki odznaczona medalem Gloriam Dei Cantare.

      

     Ks. dr Piotr Paćkowski, muzykolog

     Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Siedlcach w klasie fortepianu. Studia muzykologiczne w Instytucie Muzykologii KUL. W latach 2000-2014 asystent a potem adiunkt w Katedrze Monodii Liturgicznej Instytutu Muzykologii KUL. Specjalizuje się w zakresie historii, teorii i koncepcji wykonawczych chorału gregoriańskiego. Kierownik i kantor zespołu „Schola Gregoriana” Instytutu Muzykologii KUL. Współpracuje z zespołami specjalizującymi się w wykonawstwie chorału gregoriańskiego: Bornus Consort, Jerycho, Schola Teatru Węgajty. Warsztaty i współpraca z Marcinem Szczycińskim, Robertem Pożarskim, Marcelem Peresem. Ukończył Podyplomowe Studia z zakresu emisji głosu i dyrygentury w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W latach 1997-2013 założyciel i dyrygent Siedleckiego Chóru Chłopięco-Męskiego „Pueri Cantores Podlachienses”. W latach 2009-2013 Prezydent Polskiej Federacji Pueri Cantores. Od 2016 r. Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej.

       

      Dominik Pawlik

      Organista i pedagog. Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie organów prof. Józefa Serafina. Finalista Międzynarodowego Konkursu Organowego (Rumia 2010 r). Brał udział w licznych kursach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez: Guya Boveta, Ludgera Lohmanna, Joachima Grubicha i Gerharda Gnanna.Współzałożyciel Komitetu Budowy Organów w Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Aninie. Nauczyciel w SP 218 im. Michała Kajki w Warszawie.

       Andrzej Sochocki

       Akademia Muzyczna w Warszawie im. Fr. Chopina, Muzyk – dyrygent, organista, menadżer kultury, pedagog. Wykształcenie: wyższe. Absolwent Akademii Muzycznej im. F Chopina w Warszawie, Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, a także Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Od 15 lat organista parafii w Józefosławiu, założyciel chóru „Con Fuoco”, współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Klasycznej „Con Fuoco”, członek zarządu Fundacji prowadzącej Gimnazjum i Liceum im. św. Pawła z Tarsu w Warszawie, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu „Musica classica”. Nauczyciel i wychowawca w Zespole Szkół Publicznych w Józefosławiu.