Jurorzy

Ks. prof. dr hab. Andrzej Filaber

Przewodniczący Jury

     Dyrektor i wykładowca Instytutu Szkolenia Organistów przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie (od 1982 r.); konsultor Komisji Liturgicznej oraz Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej Konferencji Episkopatu Polski; przewodniczący Kapituły Nagrody Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Srebrna piszczałka; przewodniczący Komisji Muzyki Kościelnej Archidiecezji Warszawskiej; przewodniczący Rady Artystycznej Federacji Caecilianum; członek – założyciel Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych; przewodniczący Rady Artystycz­nej Fundacji Festiwal Muzyki Sakralnej.

     Jest kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej. Odznaczony przez papieża Jana Pawła II godnością Kapelana honorowego Jego Świątobliwości, przez Prymasa Polski nagrodą Srebrnej Piszczałki za wkład w rozwój muzyki religijnej w Polsce, a przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką Zasłużony dla kultury polskiej.

  Helena Abramowicz

  Dyrygentka, nauczycielka, wokalistka, organistka, kompozytorka z kręgu muzyki liturgicznej oraz poezji śpiewanej, Członek Stowarzyszenia Kierowników Chórów Chłopięcych, działającego przy Białoruskim Związku Działaczy Muzycznych. Absolwentka Akademii Muzycznej w Mińsku (wydział dyrygentury chóralnej). Od 1998 roku współpracuje z Chórami i Zespołami liturgicznymi parafii św. Szymona i św. Heleny w Mińsku oraz z Chórami, Zespołami i solistami Polonijnymi. Jako kompozytorka w swoim repertuarze ma ponad 70 utworów w różnych językach i tematach: muzyka autorska, liturgiczna, poezja śpiewana (na teksty polskich poetów, m.i. J. Tuwim, K. Baczyński, B. Ostrowska, R.Kiersnowski, ks. J. Twardowski, św. S. Faustyna Kowalska, E.Waśniowska, M. Radziszewski, A. Rudawcowa i in.). Większość utworów w języku polskim o tematyce religijnej, patriotycznej, filozoficznej oraz romantycznej. Dyskografia:„Pieśni Miłosierdzia” (2014 r.), „Kocham Cię, Panie” (2015 r.), „Serce matki” (2016 r.), „Dzień dziecka” (2017 r.), „Polsko moja” (2018 r.) Najbardziej znana autorska piosenka – „Polsko moja”, która teraz jest bardzo popularna i rozpowszechniona wśród licznych zespołów i solistów polonijnych oraz liczy się Hymnem Polaków mieszkających poza Polską. W marcu 2016 roku Helena Abramowicz otrzymała odznakę honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

   dr Agnieszka Rybak-Piotrowska

   Jest wykładowcą Studium Muzyki Kościelnej Akademii Katolickiej w Warszawie. Ukończyła Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Swoje umiejętności doskonaliła na kursach organowych w Warszawie, Katowicach, Kamieniu Pomorskim, Krzeszowie, Soro (Dania), Alpe d’Huez (Francja). Pracę pedagogiczną łączy z recitalami i koncertami. Wykonała ponad 150 koncertów w kraju i za granicą (USA, Włochy, Niemcy, Rosja, Białoruś). Ma w swym dorobku nagrania na płyty CD i DVD (na organach w Warszawskiej Archikatedrze), w tym chętnie słuchaną i oglądaną Suitę Powstania Warszawskiego 1944. Z okazji Roku Chopinowskiego zagrała dwa Wielkie Koncerty Organowe w Chicago z ramienia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Była jurorem w konkursach chórów kościelnych. Współpracuje z solistami, chórami i orkiestrami. Jest członkiem Towarzystwa im. Mariana Sawy a także członkiem Stowarzyszenia Pro Musica Organa. W 2016 roku została odznaczona przez kard. K. Nycza medalem Za zasługi dla archidiecezji warszawskiej. W 2017 roku uzyskała tytuł doktora w dziedzinie sztuk muzycznych.

    Mgr Mirosław Gałęski

         W latach 1990-98 był pracownikiem A. Muzycznej w Bydgoszczy. Obecnie jest wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu (od 1989), korepetytorem chóru Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu (od 1983), a także prowadzi klasę fortepianu w szkole muzycznej II st.

         Od ponad dwudziestu lat jest członkiem Rady Artystycznej Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie. W latach 1996-2008 był stałym akompaniatorem (pianista i organista), a także asystentem – dyrygentem chóru “Poznańskie Słowiki” prof. Stefana Stuligrosza.

         Z zespołem tym dał ponad 430 koncertów i nagrał 2 CD. Ma w swym dorobku także dwie autorskie płyty. Zajmuje się również kompozycją (ok. 60 pozycji) i aranżacją (ponad 200 pozycji). Koncertuje przede wszystkim jako pianista, kameralista i akompaniator.

    źródło: www.malafilharmonia.pl           

     Dr Witold Błaszczyk

          Muzyk, pedagog, działacz kultury. Absolwent warszawskich szkół muzycznych: im. St. Moniuszki i J. Elsnera w klasach fortepianu i organów, oraz IV L.O. im. A. Mickiewicza.

        W roku 1983 uzyskał dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. F. Chopina w klasie dyrygentury chóralnej prof. Andrzeja Banasiewicza. W latach 1981-87 uczestniczył w licznych kursach interpretacji muzycznej, które prowadzili m. in. Profesorowie: G. Bovet, X. Darasse, H. Emmert, J. Gembalski, F. Klinda, L. Lohmann, R. Saorgin, Z. Szathmary, H. Wulf.

         W tym też czasie odbył drugie studia w A.M. im. F. C. zakończone dyplomem z najwyższą oceną na wydziale Fortepianu, Klawesynu i Organów w klasie prof. Józefa Serafina.
     W roku 1999 na podstawie serii egzaminów związanych z przewodem artystycznym I-go stopnia, Akademia Muzyczna im. F. Chopina przyznała mu uprawnienia doktora w dziedzinie sztuki muzycznej.

        Miał zaszczyt być organistą podczas mszy świętej celebrowanej przez papieża Jana Pawła II na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

     źródło: http://www.magazynparafialny.org