Kontakt

Adres:

Parafia Matki Bożej Królowej Polski

„SACROSONG DWP”

05-400 Otwock, ul. Czerska 21

Tel.: 602 653 237;

(22) 612 61 58

e-mail: poczta@sacrosongdwp.pl

Wsparcie na rzecz Sacrosongu DWP
można przekazać:

Bank Pekao S.A. I O. w Otwocku
ul. Świderska 2/4, 05-400 Otwock
Nr konta – 74 1240 2119 1111 0010 5045 3325
(z dopiskiem: Sacrosong DWP  – na cele kultu religijnego) – ofiarowaną kwotę można odliczyć od podatku.