Regulamin

Regulamin Sacrosongu DWP 2020.

 WIADOMOŚCI  OGÓLNE

 1. Sacrosong DWP 2020 odbędzie się od 4 do 7 czerwca 2020 r.  (Od czwartku do niedzieli).
 2. Uczestnicy wystąpią w dwunastu kategoriach:
 • Kategoria A – chóry dziecięce (do lat 15)
 • Kategoria B – soliści dzieci
 • Kategoria C – chóry młodzieżowe (16 -20 lat)
 • Kategoria D – soliści młodzież
 • Kategoria E – chóry dorosłych
 • Kategoria F – soliści dorosłych (od 21 lat)

Przesłuchania konkursowe: (Kościół górny, 05-400 Otwock, ul. Czerska 21)

W piątek, dnia 5 czerwca:

Godz. 900 – dzieci i młodzież

W sobotę, dnia 6 czerwca:

Godz. 900 – dorośli

 1. Uczestnicy przesyłają wypełniony formularz uczestnictwa dostępny na stronie internetowej Sacrosongu.
 2. Termin nadsyłania formularzy uczestników upływa 31 marca 2020 r.,

     WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Repertuar chóru powinien zawierać trzy utwory: dwa religijne i jeden patriotyczny
 2. Przewidziany czas prezentacji 15 minut.
 3. Soliści wykonują tylko dwa utwory: religijny i patriotyczny. Przewidziany czas prezentacji 10 minut.

JURY

Jury powołane jest przez organizatorów jego ocenie podlegać będzie:

 1. Wartość techniczna programu (intonacja, rytmika, dynamika, artykulacja, aparycja.
 2. Wartość muzyczno-interpretacyjna (agogika-dobór właściwego tempa, frazowanie – uplastycznienie melodii i całej struktury horyzontalnej frazy, retoryka muzyczna – umiejętność przekazywania treści symbolicznych bądź opisowych za pomocą muzyki. W praktyce jest zjawiskiem abstrakcyjnym, jest wypadkową umiejętności kompozytora oraz wykonawcy, ambitus melodii,  aparycja, intonacja.
 3. Jakość brzmienia.
 4. Dobór repertuaru do poziomu warsztatu wykonawczego.

NAGRODY

 1. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne za zajęcie I, II i III miejsca.
 2. Wysokość nagród będzie podana na stronie sacrosongdwp.pl na początku kwietnia 2020 r.
 3. Nagrodę odbiera tylko przedstawiciel grupy, w przypadku solisty, sam solista.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przesłuchania konkursowe odbędą się wg harmonogramu, który zostanie ogłoszony na stronie internetowej po 10 maja 2020 r.
 2. Uczestnicy Festiwalu przyjeżdżają na własny koszt.
 3. Dla uczestników z zagranicy organizatorzy zapewniają noclegi, wyżywienie i opiekuna grupy.
 4. Dla wszystkich uczestników organizatorzy zapewniają poczęstunek (kawa, herbata, kanapki, ciasto).
 5. Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko w jednej kategorii.
 6. Organizatorzy nie gwarantują zakwaterowania osobom, które towarzyszą uczestnikom konkursu.
 7. W Koncercie Laureatów występują tylko ci, którzy zajęli I, II i III miejsca w swojej kategorii. Organizatorzy zastrzegają sobie publikację w internecie na dostępnych nośnikach audiowizualnych.
 8. Na wniosek organizatorów w koncercie galowym może wystąpić inny wykonawca.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
 10. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia festiwalu oraz publikacji wizerunku na stronie www.sacrosongdwp.pl.
 11. Wyznaczeni przez organizatorów uczestnicy Sacrosongu 2020, zobowiązani są zaśpiewać w ECHO SACROSONGU dnia 7 czerwca 2020 r. (niedziela) we wskazanych miejscowościach diecezji warszawsko-praskiej.

UWAGA – Wszystkie przesłuchania i koncerty będą transmitowane na żywo przez internet na stronie parafialnej: www.parafiaotwockkresy.pl w zakładce Transmisja On-line.