Regulamin

Regulamin Sacrosongu DWP 2020.

 WIADOMOŚCI  OGÓLNE

 1. Sacrosong DWP 2020 odbędzie się od 4 do 7 czerwca 2020 r.  (Od czwartku do niedzieli).
 2. Uczestnicy wystąpią w kategoriach:
 • Kategoria A – grupy dziecięce (szkoła podstawowa)
 • Kategoria B – soliści dzieci (szkoła podstawowa)
 • Kategoria C – grupy młodzieżowe (15 -19 lat)
 • Kategoria D – soliści młodzież (15 -19 lat)
 • Kategoria E – grupy dorosłych
 • Kategoria F – soliści dorośli

Przesłuchania konkursowe: (Kościół górny, 05-400 Otwock, ul. Czerska 21)

W piątek, dnia 5 czerwca:

Od godz. 900 – dzieci i młodzież

W sobotę, dnia 6 czerwca:

Od godz. 900 – dorośli

 1. Uczestnicy przesyłają wypełniony formularz uczestnictwa dostępny na stronie internetowej Sacrosongu.
 2. Termin nadsyłania formularzy uczestników upływa 30 kwietnia 2020 r.,

     WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Repertuar chóru powinien zawierać trzy utwory: dwa religijne i jeden patriotyczny
 2. Przewidziany czas prezentacji do 15 minut.
 3. Soliści wykonują tylko dwa utwory: religijny i patriotyczny. Przewidziany czas prezentacji do 10 minut.

JURY

Jury powołane jest przez organizatorów jego ocenie podlegać będzie:

 1. Wartość techniczna programu (intonacja, rytmika, dynamika, artykulacja, aparycja).
 2. Wartość muzyczno-interpretacyjna (agogika-dobór właściwego tempa, frazowanie – uplastycznienie melodii i całej struktury horyzontalnej frazy), retoryka muzyczna, ambitus melodii,  aparycja, intonacja.
 3. Jakość brzmienia.
 4. Dobór repertuaru do poziomu warsztatu wykonawczego.
 5. Decyzja Jury jest ostateczna.

NAGRODY

 1. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne za zajęcie I, II i III miejsca.
 2. Wysokość nagród będzie podana na stronie sacrosongdwp.pl po 15 maja 2020 r.
 3. Nagrodę odbiera tylko przedstawiciel grupy, w przypadku solisty, sam solista.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przesłuchania konkursowe odbędą się wg harmonogramu, który zostanie ogłoszony na stronie internetowej po 10 maja 2020 r.
 2. Uczestnicy Festiwalu zapewniają sobie transport na własny koszt do miejsca festiwalu.
 3. Organizator konkursu może wystosować specjalne zaproszenie do uczestnictwa w festiwalu.
 4. Dla wszystkich uczestników organizatorzy zapewniają poczęstunek.
 5. Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko w jednej kategorii.
 6. W Koncercie Laureatów występują tylko ci, którzy zajęli I, II i III miejsca w swojej kategorii. Organizatorzy zastrzegają sobie publikację w internecie na dostępnych nośnikach audiowizualnych.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
 8. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikacji wizerunku na potrzeby przeprowadzenia i promocji festiwalu.
 9. Wyznaczeni przez organizatorów uczestnicy Sacrosongu 2020, zobowiązani są zaśpiewać w ECHO SACROSONGU dnia 7 czerwca 2020 r. (niedziela) we wskazanych miejscowościach diecezji warszawsko-praskiej.

UWAGA – przesłuchania i koncerty będą transmitowane na żywo przez internet na stronach: