Sacrosong DWP 1997

Sacrosong DWP 1997

Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej

Warszawa – Praga

Katedra św. Floriana
Floriańska 3
Warszawa

12.06.1997 /czwartek/ 16.00 – Konkurs, Zespoły  młodzieżowe,
Sala kinowa w Par. Rzym-Kat. Anin, ul. Rzeźbiarska 46, Warszawa.

13.06.1997/piątek/ 15.00 – Konkurs. Schole  dziecięce,
Katedra św. Floriana, Floriańska 3, Warszawa.

14.06.1997/sobota/ 15.00 – Konkurs. Chóry i soliści,
Katedra św. Floriana. Floriańska 3, Warszawa.

15.06.1997/niedziela/ godz. 15.00 – Koncert laureatów,
Katedra św. Floriana. Floriańska 3, Warszawa.

Przemówienie na otwarcie konkursu dzieci w Sacrosongu-97
w katedrze Warszawsko-Praskiej.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Szanowni zebrani księża, jury, siostry zakonne, opiekunowie grup, kierownicy muzyczni zespołów, obsługo informacyjna i techniczna, porządkowi, drodzy uczestnicy Sacrosongu, wspólnoto parafii katedralnej.
Wychodząc na przeciw pragnieniom wielu ludzi zaangażowanych w religijne życie w wielu parafiach naszej diecezji, z inicjatywy Biskupiej Kurii Warszawsko-Praskiej, Katolickiego Radia Warszawa  i Samorządów Podwarszawskich został zorganizowany Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej
„SACROSONG-97” WARSZAWA-PRAGA.
Wczorajszy dzień 12 czerwca 1997 r / czwartek / w Parafii MB Kr. Polski w Aninie już po raz czwarty rozpoczął ten Festiwal, na tak szeroką skalę w naszej nowopowstałej Diecezji Warszawsko-Praskiej. Dzisiaj na najbliższe trzy dni przenieśliśmy się do  świątyni, która obecnie jest sercem naszej diecezji – katedry św. Floriana.
Pierwszorzędnym celem Sacrosongu-97 jest oddanie czci Bogu-Ojcu za Jego dla nas ludzi wspaniały dar świata i talentu. Chcemy to uczynić poprzez pieśń i piosenkę religijną  wyśpiewaną sercami  dzieci, młodzieży i dorosłych. Drugorzędnym celem jest –  podtrzymywanie i krzewienie w młodym pokoleniu Polaków kultury religijnej i ojczystej.
Niech ten już Czwarty Warszawsko-Praski SACROSONG-97 będzie nie tylko konkursem, lecz przede wszystkim religijno-patriotycznym spotkaniem rozśpiewanych katolików naszej młodej diecezji.
Drodzy Uczestnicy Sacrosongu! Przenieście waszego rozmodlonego ducha śpiewem i atmosferą radosnej liturgii niedzielnej waszych parafii  na te trzy dni do serca naszej diecezji.
W imieniu organizatorów i uczestników ku większej chwale Boga z wielką radością    o t w i e r a m  drugi dzień Sacrosongu-97 Warszawa-Praga.

Szczęść Boże!

Dyrektor Sacrosongu-97
Ks. Jan Śmigasiewicz

Uczestnicy Sacrosong-97

Dnia 12 czerwca 1997, Anin, ul. Rzeźbiarska 46, sala kinowa przy Par. Rzym-Kat.

Godz. 16.00 – Rozpoczęcie Sacrosongu-97.

Godz. 16.15 – Chawila, par. św. Marka Ewangelisty W-wa.

Godz. 16.30 – Zespół młodzieżowy, par. Klembów.

Godz. 16.45 – M-3, par. św. Józefa Robotnika, Wołomin.

Godz. 17.00 – Przemiana, par. Mił. Bożego, Legionowo.

Godz. 17.15 – Pax Christi, WSD, Ołtarzew.

Godz. 17.30 – Coro, par Św. Trójcy w Kobyłce.

Godz. 17.45 – Magnificat, par. MB Nieust. Pomocy, W-wa.

Dnia 13 czerwca 1997, Katedra św. Floriana. Konkurs dzieci.

Godz. 15.00 – Rozpoczęcie konkursu.

Godz. 15.12 – Duet: Magdalena Zgiep i Katarzyna Puchalska.

Godz. 15.24 – Psalite Deo, par. MB Nieust. Pomocy, W-wa.

Godz. 15.36 – Duet: Katarzyna i Anna Wiejak.

Godz. 15.48 – Stokrotki, par. NMP Królowej Polski, W-wa.

Godz. 16.00 – Solistka: Paulina Stefaniak.

Godz. 16.12 – Jutrzenka, par. Św. Trójcy, Ząbki.

Godz. 16.24 – Lira, chór chł. , LO Św. Augustyna, W-wa.

Godz. 16.36 – Schola z par. Mił. Bożego, Legionowo.

Godz. 16.48 – Solistka: Katarzyna Wiejak.

Godz. 17.00 – Schola z par. Bł. S. Faustyny, Helenów.

Godz. 17.12 – Schola z par. Św. Trójcy w Kobyłce.

Godz. 17.24 – Madre di Dio, par. św. Michała, Piastów.

Godz. 17.36 – Iskierki, par. MB Częstochowskiej, Urle.

Godz. 17.48 – Solistka: Ewelina  Stefaniak.

Godz. 18.00 – MSZA ŚW.

Godz. 19.00 – KONCERT zespołu „ Shalom”

Dnia 14 czerwca 1997, Katedra św. Floriana. Konkurs chórów i solistów.

Godz. 15.00 – Rozpoczęcie konkursu.

Godz. 15.15 – Chór ze Szk. Podst. Nr 8, Otwock.

Godz. 15.30 – Schola Cantorum Maximilianum, Błota.

Godz. 15.45 – Vox Humana Rasinensis, par. św. Szczepana, Raszyn.

Godz. 16.00 – Chór z par. MB z Lourdes, W-wa.

Godz. 16.15 – Artur Tomaszewski, solista, W-wa.

Godz. 16.30 – Chór Victoria Dei, par. MB Kr. Pol. Męczenników, W-wa.

Godz. 16.45 – Agnieszka Modzelewska, solistka, W-wa.

Godz. 17.00 – Chór z par. św. Marii Magdaleny, W-wa.

Godz. 17.15 – Chór im. Józefa Gromali, par. MBCz., Zielonka

Godz. 17.30 – Chór młodzieżowy 75 LO, W-wa.

Godz. 17.45 – Carmina, Chór z par. Św. Trójcy, Ząbki.

Godz. 19.00 – KONCERT „Missa de Angelis”, Stanisław Szczyciński.

Koncert Laureatów

Katedra św. Floriana,

Dnia 15 czerwca, godz. 15.00

Psalite Deo, MB Nieust. Pomocy, W-wa

Chór Szk. Podst. Nr 8, Otwock

Madre di Dio – par. św. Michała, Piastów

Ewelina Stefaniak

Stokrotki, par. NMP Kr. Świata, W-wa

Iskierki, par. MBCZ., Urle

Chór 75 LO, W-wa

Katarzyna Wiejak

Zespół M. -3, par. św. Józefa Robotnika, Wołomin.

Magnificat, par. MB Nieust. Pomocy, W-wa

Carmina, par. Świętej Trójcy, Ząbki

Zespół Orione z nowicjatu XX Orionistów w Aninie

Organizatorzy:

 • Kuria Biskupia Diecezji Warszawsko-Praskiej
 • Katolickie Radio Warszawa-Praga
 • Samorządy Podwarszawskie

Komitet Organizacyjny:

 • Ks. Jan Śmigasiewicz    /przew./
 • Ks. Dariusz Cempura
 • Ks. Maciej Chibowski
 • Ks. kan. Romuald Kamiński
 • Ks. Andrzej Kopczyński
 • Ks. Adam Krukowski
 • Ks. Marek Solarczyk
 • Ks. mgr Piotr Śliwka
 • Ks. inf. Lucjan Święszkowski