Sacrosong DWP 2019

Sacrosong DWP 2019

Wyniki przesłuchań
w kategoriach:

Kategoria A – chóry dziecięce

I miejsce – Szumska Szkoła Sztuki

II miejsce – Chór Andromeda

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pilota Mariana Pisarka w Radzyminie

Kategoria B – zespoły dziecięce

I miejsce – Zespół Dobro

II miejsce – Tacy Młodzi

III miejsce – Duet Aleksandra Gmur, Laura Stańczak

Wyróżnienie – ArtStudyo Niespodzianka Trio:  Złata T., Anastasija Ł., Ksenija Ł. – Białoruś

Kategoria C – soliści dzieci

I miejsce – Zuzanna Worek

II miejsce – Anastasija Łaptiewa

III miejsce – Benedykt Sokołowski

III miejsce – Ksenia Sachacka

Wyróżnienie – Aleksandra Gałecka

Wyróżnienie – Irina Morozow

Kategoria F – soliści młodzież

I miejsce – Zuzanna Bomze

II miejsce – Jolanta Staluszka

III miejsce – Karina Wasiljewa

III miejsce –  Aleksandra Ośkiewicz

Kategoria H – chóry dorosłych

I miejsce – Chór Głos Duszy

II miejsce – Chór Majowy Kwiat

III miejsce – Chór Zgoda

III miejsce – Chór Towarzystwa Śpiewaczego Una Cantamus

Kategoria J – zespoły dorosłych

II miejsce – Zespół Pogoryna

II miejsce – Choose Me

Kategoria J – soliści dorosłych

Nagroda – Ewa Gapon

Wyróżnienie – Marta Kamińska

Wyróżnienie – Tadeusz Skotnicki

Wyróżnienie – Switlana  Wereszczynska

Gratulujemy!!!

 

Harmonogram przesłuchań
podany jest w zakładce Uczestnicy.


Nagrody

Uwaga: Został przedłużony termin zgłaszania się do 12 maja 2019 roku.

Z przyczyn od nas niezależnych osoby, które zgłosiły swój udział poprzez formularz zgłoszeniowy, a nie są widoczne na liście uczestników proszone są o kontakt mailowy: poczta@sacrosongdwp.pl.

Warsztaty Muzyczne

Wychodząc na przeciw prośbom, szczególnie chórów z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy, w tym roku organizatorzy postanowili wprowadzić do programu Sacrosongu warsztaty muzyczne. Prowadzić je będą: Anna Ćwiklińska, Helena Abramowicz, Dominik Kozera i Łukasz Wojakowski. Ćwiczone będą utwory według niżej podanej listy. Wybierając utwory na warsztaty muzyczne, organizatorzy wzięli pod uwagę, aby każdy z uczestników mógł je wykonać solo lub chóralnie i żeby poszerzyły one repertuar, każdej grupy śpiewaczej, wykonywany podczas uroczystości religijnych i patriotycznych. Utwory te na stronie Sacrosongu zostały zapisane zostały w PDF.
Tych, którzy planują wziąć udział w warsztatach muzycznych, prosimy, aby ściągnęli te utwory ze strony internetowej Sacrosongu DWP 2019, z zakładki Warsztaty muzyczne i nauczyli się ich śpiewać. Podczas warsztatów, nastąpi zgranie się z innymi uczestnikami oraz osoby prowadzące ustalą sposób ich wykonania. Tak przygotowany repertuar wykonają razem z poszerzoną orkiestrą kameralną pod batutą Łukasza Wojakowskiego, podczas koncertu laureatów, w części B, w dniu 9 czerwca o godz. 19.00 w górnym kościele.

 

Regulamin Sacrosongu DWP 2019.

 WIADOMOŚCI  OGÓLNE

 1. Sacrosong DWP 2019 odbędzie się od 6 do 9 czerwca 2019 r.  (Od czwartku do niedzieli).
 2. Uczestnicy wystąpią w dwunastu kategoriach:
 • Kategoria A – chóry dziecięce (do lat 15)
 • Kategoria B – zespoły dziecięce
 • Kategoria C – soliści dzieci
 • Kategoria D – chóry młodzieżowe (16 -20 lat)
 • Kategoria E – zespoły młodzieżowe
 • Kategoria F – soliści młodzież
 • Kategoria G – chóry seniorów
 • Kategoria H – chóry amatorskie dorosłych
 • Kategoria I  – chóry profesjonalne dorosłych
 • Kategoria J – zespoły dorosłych
 • Kategoria K – soliści dorosłych (od 21 lat)
 • Kategoria L – zespoły ludowe
 1. Przesłuchania konkursowe: (Kościół górny, 05-400 Otwock, ul. Czerska 21)

W piątek, dnia 7 czerwca:

Godz. 1500 – dzieci: chóry, zespoły i soliści.

Godz. 1900 – młodzież: chóry, zespoły i soliści.

W sobotę, dnia 8 czerwca:

Godz. 900 – dorośli: chóry, zespoły, soliści dorosłych i zespoły ludowe.

Warsztaty muzyczne: (SP nr 4, ul. Szkolna 39, Otwock)

 1. W piątek, dnia 7 czerwca: Godz. 1500 – 1800  i 1900-2200 – dorośli.
 2. W sobotę, dnia 8 czerwca: Godz. 900 – 1200  i 1500-1700 – dzieci i młodzież

Uczestnicy warsztatów muzycznych zobowiązani są do nauczenia się utworów wskazanych w zakładce Warsztaty. Utwory te ćwiczone podczas warsztatów i zostaną wykonane podczas II Części Koncertu Galowego w sobotę , 8 czerwca 2019 r.  o godz. 1900.

 1. Uczestnicy przesyłają wypełniony formularz uczestnictwa dostępny na stronie internetowej Sacrosongu.
 2. Termin nadsyłania formularzy uczestników z zagranicy upływa 31 marca 2019 r.,
 3. Termin nadsyłania formularzy dla uczestników z Polski upływa 12 maja 2019 r.

     WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Repertuar chóru powinien zawierać trzy utwory: maryjny, patriotyczny i dowolny religijny Przewidziany czas prezentacji 15 minut.
 2. Zespoły i soliści wykonują tylko dwa utwory: religijny i patriotyczny. Przewidziany czas prezentacji 10 minut.
 3. Chóry wykonują minimum dwa utwory a capella.
 4. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

JURY

Jury powołane jest przez organizatorów jego ocenie podlegać będzie:

 1. Wartość techniczna programu (intonacja, rytmika, dynamika, artykulacja, aparycja.
 2. Wartość muzyczno-interpretacyjna (agogika-dobór właściwego tempa, frazowanie – uplastycznienie melodii i całej struktury horyzontalnej frazy, retoryka muzyczna – umiejętność przekazywania treści symbolicznych bądź opisowych za pomocą muzyki. W praktyce jest zjawiskiem abstrakcyjnym, jest wypadkową umiejętności kompozytora oraz wykonawcy, ambitus melodii,  aparycja, intonacja.
 3. Jakość brzmienia.
 4. Dobór repertuaru do poziomu warsztatu wykonawczego.

NAGRODY

 1. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne za zajęcie I, II i III miejsca.
 2. Wysokość nagród będzie podana na stronie sacrosongdwp.pl na początku marca 2019 r.
 3. Nagrodę odbiera tylko przedstawiciel grupy, w przypadku solisty, sam solista.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przesłuchania konkursowe odbędą się wg harmonogramu, który zostanie ogłoszony na stronie internetowej po 10 maja 2019 r.
 2. Uczestnicy Festiwalu przyjeżdżają na własny koszt.
 3. Dla uczestników z zagranicy organizatorzy zapewniają noclegi, wyżywienie i opiekuna grupy.
 4. Dla wszystkich uczestników organizatorzy zapewniają poczęstunek (kawa, herbata, kanapki, ciasto).
 5. Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko w jednej kategorii.
 6. Organizatorzy nie gwarantują zakwaterowania osobom, które towarzyszą uczestnikom konkursu.
 7. W Koncercie Laureatów występują tylko ci, którzy zajęli I miejsce w swojej kategorii oraz uczestnicy warsztatów muzycznych. Organizatorzy zastrzegają sobie publikacji w internecie na dostępnych nośnikach audiowizualnych.
 8. Na wniosek organizatorów w koncercie galowym może wystąpić inny wykonawca.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
 10. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
 11. Wszyscy uczestnicy Sacrosongu DWP powinni umieć śpiewać pieśń (soliści prymkę, chóry na 4 głosy) hymn do Patronki Diecezji Warszawsko-Praskiej „Matko Boża, Zwycięska”, który zarówno w wersji solowej jak i chóralnej jest do pobrania ze strony internetowej: sacrosongdwp.pl
 12. Wyznaczeni przez organizatorów uczestnicy Sacrosongu 2019, zobowiązani są zaśpiewać w ECHO SACROSONGU dnia 9 czerwca 2019 r. (niedziela) we wskazanych miejscowościach diecezji warszawsko-praskiej.

UWAGA – Wszystkie przesłuchania i koncerty będą transmitowane na żywo przez internet na stronie parafialnej: www.parafiaotwockkresy.pl w zakładce Transmisja On-line.

 

Ks. prof. dr hab. Andrzej Filaber

Przewodniczący Jury

Dyrektor i wykładowca Instytutu Szkolenia Organistów przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie (od 1982 r.); konsultor Komisji Liturgicznej oraz Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej Konferencji Episkopatu Polski; przewodniczący Kapituły Nagrody Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Srebrna piszczałka; przewodniczący Komisji Muzyki Kościelnej Archidiecezji Warszawskiej; przewodniczący Rady Artystycznej Federacji Caecilianum; członek – założyciel Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych; przewodniczący Rady Artystycz­nej Fundacji Festiwal Muzyki Sakralnej.

Jest kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej. Odznaczony przez papieża Jana Pawła II godnością Kapelana honorowego Jego Świątobliwości, przez Prymasa Polski nagrodą Srebrnej Piszczałki za wkład w rozwój muzyki religijnej w Polsce, a przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką Zasłużony dla kultury polskiej./ms_person]

 

Helena Abramowicz

  Dyrygentka, nauczycielka, wokalistka, organistka, kompozytorka z kręgu muzyki liturgicznej oraz poezji śpiewanej, Członek Stowarzyszenia Kierowników Chórów Chłopięcych, działającego przy Białoruskim Związku Działaczy Muzycznych. Absolwentka Akademii Muzycznej w Mińsku (wydział dyrygentury chóralnej). Od 1998 roku współpracuje z Chórami i Zespołami liturgicznymi parafii św. Szymona i św. Heleny w Mińsku oraz z Chórami, Zespołami i solistami Polonijnymi. Jako kompozytorka w swoim repertuarze ma ponad 70 utworów w różnych językach i tematach: muzyka autorska, liturgiczna, poezja śpiewana (na teksty polskich poetów, m.i. J. Tuwim, K. Baczyński, B. Ostrowska, R.Kiersnowski, ks. J. Twardowski, św. S. Faustyna Kowalska, E.Waśniowska, M. Radziszewski, A. Rudawcowa i in.). Większość utworów w języku polskim o tematyce religijnej, patriotycznej, filozoficznej oraz romantycznej. Dyskografia:„Pieśni Miłosierdzia” (2014 r.), „Kocham Cię, Panie” (2015 r.), „Serce matki” (2016 r.), „Dzień dziecka” (2017 r.), „Polsko moja” (2018 r.) Najbardziej znana autorska piosenka – „Polsko moja”, która teraz jest bardzo popularna i rozpowszechniona wśród licznych zespołów i solistów polonijnych oraz liczy się Hymnem Polaków mieszkających poza Polską. W marcu 2016 roku Helena Abramowicz otrzymała odznakę honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

    

   Ks. Janusz Jezusek MSF

   Misjonarz Świętej Rodziny Święcenia kapłańskie 15.06.1991 roku Wydał dwie autorskie płyty: O niepojęta Miłości oraz Czas zadumy Pierwsze jednak jego płyty wydane w latach 2000-2004 to – Daję Ci nadzieję… oraz Nowa nadzieja – jest to zbiór piosenek religijnych napisanych z różnych okazji, które były wykorzystywane w czasie głoszenia misji i rekolekcji parafialnych.

     

    Andrzej Sochocki

    Akademia Muzyczna w Warszawie im. Fr. Chopina, Muzyk – dyrygent, organista, menadżer kultury, pedagog. Wykształcenie: wyższe. Absolwent Akademii Muzycznej im. F Chopina w Warszawie, Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, a także Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Od 15 lat organista parafii w Józefosławiu, założyciel chóru „Con Fuoco”, współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Klasycznej „Con Fuoco”, członek zarządu Fundacji prowadzącej Gimnazjum i Liceum im. św. Pawła z Tarsu w Warszawie, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu „Musica classica”. Nauczyciel i wychowawca w Zespole Szkół Publicznych w Józefosławiu.

     Witold Błaszczyk

     Muzyk, pedagog, działacz kultury. Absolwent warszawskich szkół muzycznych: im. St. Moniuszki i J. Elsnera w klasach fortepianu i organów, oraz IV L.O. im. A. Mickiewicza.
     W roku 1983 uzyskał dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. F. Chopina w klasie dyrygentury chóralnej prof. Andrzeja Banasiewicza. W latach 1981-87 uczestniczył w licznych kursach interpretacji muzycznej, które prowadzili m. in. Profesorowie: G. Bovet, X. Darasse, H. Emmert, J. Gembalski, F. Klinda, L. Lohmann, R. Saorgin, Z. Szathmary, H. Wulf.
     W tym też czasie odbył drugie studia w A.M. im. F. C. zakończone dyplomem z najwyższą oceną na wydziale Fortepianu, Klawesynu i Organów w klasie prof. Józefa Serafina.
     W roku 1999 na podstawie serii egzaminów związanych z przewodem artystycznym I-go stopnia, Akademia Muzyczna im. F. Chopina przyznała mu uprawnienia doktora w dziedzinie sztuki muzycznej.
     Miał zaszczyt być organistą podczas mszy świętej celebrowanej przez papieża Jana Pawła II na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

     źródło: http://www.magazynparafialny.org

      Prof. Mirosław Gałęski

      W latach 1990-98 był pracownikiem A. Muzycznej w Bydgoszczy. Obecnie jest wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu (od 1989), korepetytorem chóru Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu (od 1983), a także prowadzi klasę fortepianu w szkole muzycznej II st.

      Od ponad dwudziestu lat jest członkiem Rady Artystycznej Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie. W latach 1996-2008 był stałym akompaniatorem (pianista i organista), a także asystentem – dyrygentem chóru “Poznańskie Słowiki” prof. Stefana Stuligrosza.

      Z zespołem tym dał ponad 430 koncertów i nagrał 2 CD. Ma w swym dorobku także dwie autorskie płyty. Zajmuje się również kompozycją (ok. 60 pozycji) i aranżacją (ponad 200 pozycji). Koncertuje przede wszystkim jako pianista, kameralista i akompaniator.

      źródło: www.malafilharmonia.pl           

        

       Echo Sacrosongu w parafiach:

       Chór Parafia Msza Święta
       Zgoda Par. Św. Jana Chrzciciela i Św. Stanisława BM 05-304 Stanisławów ul. Szkolna 2 Msze święte: 9.00, 11.00
       Szumska Szkoła Sztuki Par. MB Częstochowskiej 05-420 Józefów ul. Piotra Skargi 21 Msze święte:11.30, 13.00
       Polonez Par. ŚW. Teresy od Dzieciątka Jezus 05-402 Otwock ul. Kołłątaja 80/82 Msze święte: 11.30
       ArtStudio Niespodzianka Par. Bł. Ignacego Kłopotowskiego 05-400 Otwock ul. Andriollego 73 Msze święte: 12.00
       Głos Duszy Par. Wniebowzięcia NBP Celestynów Pl. Kard. St. Wyszyńskiego 2 Msze święte: 12.00
       Serafin Par. Świętej Trójcy 05-340 Kołbiel ul. Kościuszki 25 Msze święte: 12.30
       Gloria Mater Par. Miłosierdzia Bożego 05-400 Otwock ul. Ługi 58A Msze święte: 10.30, 12.00
       Majowy Kwiat Par. Św Wojciecha BM Wiązowna ul. Kościelna 65 Msze święte: 10.00
       Przyjaźń Par. MB Częstochowskiej ul. Sowińskiego 17 Otwock – Świder Msze święte: 10.00
       Choose me Par. Św. Jana Chrzciciela 05-410 Józefów – Michalin ul. Kasprowicza 2

        

       Harmonogram przesłuchań:

       Harmonogram Konkursu dla dzieci i młodzieży dnia 7 czerwca 2019 ( piątek)

       • Godz. 900 – Rozpoczęcie konkursu. Informacje organizacyjne
       • Godz. 915 – Mateusz Radomski,                          kat C – Polska
       • Godz. 925 – Julia Kosim,                                           kat. C – Polska
       • Godz. 935 – Zuzanna Jabłecka,                            kat. C – Polska
       • Godz. 945 – Julia Grudzień,                                    kat. F – Polska
       • Godz. 955 – SP Nr 1 w Radzyminie,                   kat. A – Polska
       • Godz. 1010 – Miłosz Środa,                                    kat. C – Polska
       • Godz. 1020 – Benedykt Sokołowski,                kat. C – Polska
       • Godz. 1030 – Aleksandra Giera,                          kat. C – Polska
       • Godz. 1040 – Wiktoria Wolańska,                      kat. C – Polska
       • Godz. 1050 – Zuzanna  Worek,                             kat. C – Polska
       • Godz. 1100 – Zespół Trio,                                        kat. B – Białoruś
       • Godz. 1115 – Tota Corda,                                         kat. B – Polska
       • Godz. 1130 – Paweł Drewnowski,                      kat. C – Polska
       • Godz. 1140 – Aleksandra Gałecka,                    kat. C – Polska
       • Godz. 1150 – Gabriela Wydra,                             kat. C – Polska

       Godz. 1200PRZERWA na kawę

       • Godz. 1220 – Jolanta Staluszka,                         kat. F – Polska
       • Godz. 1230 – Karina Wasiljewa,                          kat. F – Białoruś
       • Godz. 1240 – Natalia Moskal,                               kat. C – Polska
       • Godz. 1250 – Ksenia Sachacka,                            kat. C – Białoruś
       • Godz. 1300 – Tacy Młodzi,                                      kat. B – Białoruś
       • Godz. 1315 – Szumska Szkoła Sztuki,              kat. A – Ukraina
       • Godz. 1330 – Duo Deo                                            kat. E – Polska
       • Godz. 1345 – Dobro,                                                  kat. B – Polska

       Godz. 1400PRZERWA na obiad

       • Godz. 1440 – Anastazja Łaptiewa,                   kat. C – Białoruś
       • Godz. 1450 – Danił Łaptiew,                                kat. C – Białoruś
       • Godz. 1500 – Jakub Czerniec,                             kat. F – Polska
       • Godz. 1510 – Irina Morozow,                              kat. C – Ukraina
       • Godz. 1520 – Zuzanna Bomze,                           kat. F – Polska
       • Godz. 1530 – Zespół Trio ArtStudyo,            kat. B – Białoruś
       • Godz. 1545  – Zespół W. Kazub, K. Moroz, A. Żeleźnicka      kat. B – Polska
       • Godz. 1600 – Aleksandra Ośkiewicz,                                                 kat. F – Polska
       • Godz. 1610 – Marlena Pszczółkowska                                              kat. C – Polska
       • Godz. 1620 – Julia Wróblewska                                                            kat. C – Polska
       • Godz. 1630 – Wiktoria  Konciała                                                          kat. C – Polska
       • Godz. 1640 – Grabowska Dominika                                                   kat. C – Polska
       • Godz. 1650 – Duet A. Antczak i M. Gołębiowska                         kat. B – Polska
       • Godz. 1705 – Zespół J.Szyszka, O. Łakomy, D. Mientus            kat. B – Polska
       • Godz. 1720 – Duet L. Stańczak i A. Gmur                                         kat. B – Polska

       Harmonogram konkursu dla dorosłych dnia 8 czerwca 2019 ( sobota)

       • Godz. 900 – Rozpoczęcie konkursu. Informacje organizacyjne
       • Godz. 915    –  Chór Serafin,                                 kat. H – Ukraina
       • Godz. 930    –  Zespół Przyjaźń,                         kat. J – Białoruś
       • Godz. 945    –   Chór Polonez,                             kat. G – Łotwa
       • Godz. 1000  – Zespół Pogoryna,                      kat. J – Ukraina
       • Godz. 1015  – Chór Gloria Mater,                   kat. H – Białoruś
       • Godz. 1030  – Chór Majowy Kwiat,               kat. H – Białoruś
       • Godz. 1045  – Choose Me,                                   kat. J – Polska
       • Godz. 1100  – Chór Zgoda,                                  kat. H – Białoruś
       • Godz. 1115  – ArtS Niespodzianka,                kat. J – Białoruś
       • Godz. 1130  – Chór Głos Duszy,                       kat. H – Białoruś
       • Godz. 1145  – Chór Una Cantamus,               kat. H – Polska

       Godz. 1200 –     PRZERWA na kawę

       •  Godz. 1240 – Krystyna Krakowiak,               kat. K – Polska
       • Godz. 1250 – Tadeusz Skotnicki,                      kat. K – Polska
       • Godz. 1300 – Swietłana Wereszczyńska,    kat. K – Ukraina
       • Godz. 1310 – Ewa Gapon,                                     kat. K – Polska
       • Godz. 1320 – Marta Kamińska,                         kat. K – Polska
       • Godz. 1330 – Andromeda, SP Nr 6,                kat. A – Polska

        

       Uczestnicy

       Kategoria A – chóry dziecięce (do lat 15)

       • Szumska Szkoła Sztuki – Ukraina
       • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pilota Mariana Pisarka w Radzyminie – Polska
       • Andromeda – Polska

       Kategoria B – zespoły dziecięce

       • ArtStudyo Niespodzianka Trio:  Złata T., Anastasija Ł., Ksenija Ł. – Białoruś
       • Tacy Młodzi – Białoruś
       • Tota Corda – Polska
       • Trio dziewcząt Niczyporuk Wasilina, Yegorowa Alina, Chuchnova Maria – Białoruś
       • Zespół Dobro  – Polska
       • Aleksandra Gmur, Laura Stańczak
       • Kazub Weronika, Moroz Kalina, Żeleźnicka Anastazja – Polska
       • Szyszka Julia, Łakomy Oliwia, Mientus Daria – Polska
       • Aleksandra Antczak, Maja Gołębiowska – Polska

       Kategoria C – soliści dzieci

       • Anastasija Łaptiewa – Białoruś
       • Daniil Łaptiew – Białoruś
       • Ksenia Sachacka – Białoruś
       • Mateusz Radomski – Polska
       • Irina Morozow – Ukraina
       • Julia Kosim – Polska
       • Zuzanna Jabłecka – Polska
       • Miłosz Mikołaj Środa – Polska
       • Benedykt Sokołowski – Polska
       • Aleksandra Giera – Polska
       • Wiktoria Wolańska – Polska
       • Zuzanna Worek – Polska
       • Paweł Drewnowski – Polska
       • Aleksandra Gałecka – Polska
       • Gabriela Wydra – Polska
       • Marlena Pszczółkowska – Polska
       • Wiktoria Kanciała – Polska
       • Julia Wróblewska – Polska
       • Dominika Grabowska – Polska
       • Natalia Moskal – Polska

       Kategoria D – chóry młodzieżowe (16 -20 lat)

        

       Kategoria E – zespoły młodzieżowe

       • DuoDeo – Polska

       Kategoria F – soliści młodzież

       • Karina Wasiljewa – Białoruś
       • Aleksandra Ośkiewicz – Polska
       • Zuzanna Bomze – Polska
       • Jolanta Staluszka – Polska
       • Jakub Czerniec – Polska
       • Julia Grudzień – Polska

       Kategoria G – chóry seniorów

       • Chór Polonez – Łotwa

       Kategoria H – chóry amatorskie dorosłych

       • Chór Serafin – Ukraina
       • Chór Gloria Mater – Białoruś
       • Chór Zgoda – Białoruś
       • Chór Majowy Kwiat – Białoruś
       • Chór Głos Duszy – Białoruś
       • Chór Towarzystwa Śpiewaczego Una Cantamus – Polska

       Kategoria I  – chóry profesjonalne dorosłych

        

       Kategoria J – zespoły dorosłych

       • Zespół wokalny „Przyjaźń” – Białoruś
       • Zespół Pogoryna – Ukraina
       • Choose Me – Polska
       • ArtStudio Niespodzianka m.Mińsk – Białoruś
       • Imas – Polska
       • Liber Cante – Białoruś

       Kategoria K – soliści dorosłych (od 21 lat)

       • Ewa Gapon – Polska
       • Switlana  Wereszczynska- Ukraina
       • Krystyna Krakowiak – Polska
       • Tadeusz Skotnicki – Polska
       • Marta Kamińska – Polska

       Kategoria L – zespoły ludowe

        

       Warsztaty muzyczne: (SP nr 4, ul. Szkolna 39, Otwock)

       W piątek, dnia 7 czerwca: Godz. 1500 – 1800  i 1900-2200 – dorośli.

       W sobotę, dnia 8 czerwca: Godz. 900 – 1200  i 1500-1700 – dzieci i młodzież

       Uczestnicy warsztatów muzycznych zobowiązani są do nauczenia się niżej wymienionych utworów  (kliknij  w tytuł, aby pobrać).  Będą one ćwiczone podczas warsztatów i zostaną wykonane podczas II Części Koncertu Galowego w sobotę, 8 czerwca 2019 r.  o godz. 1900.

       1. Bogurodzica – św. Wojciech
       2. Msza polska ( Kyrie, Chwała, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei,
       Pax) – Jan Maklakiewicz
       3. Ojcze nasz – Stanisław Moniuszko
       4. Polsko moja – Helena Abramowicz
       5. Matko Boża, Zwycięska – ks. Jan Śmigasiewicz
       6. Zostańmy wierni papieżowi-chór
       7. Hymn III Tysiąclecie – Mirosław Gałęski – chór, Hymn III Tysiąclecia – Solo
       8. Niechaj Polska żyje w nas – ks. Jan Śmigasiewicz

        

       Echo Sacrosongu – Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego

       Koncert Laureatów

       Warsztaty muzyczne

       Integracja między chórami i zespołami

       Przesłuchania dzieci, młodzieży i dorosłych
       w dniach 7-8 czerwca 2019 roku

       Jury:

       • KS. PROF. DR HAB. ANDRZEJ FILABER – PRZEWODNICZĄCY JURY
       • HELENA ABRAMOWICZ
       • KS. JANUSZ JEZUSEK MSF
       • ANDRZEJ SOCHOCKI
       • WITOLD BŁASZCZYK
       • PROF. MIROSŁAW GAŁĘSKI

       Konferansjerzy:

       • Dominika Młot
       • Jan Gawron

       Wolontariusze

       Zuzanna Jabłecka

       Julia Kosim

       Wiktoria Wolańska

       Julia Grudzień

       Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pilota Mariana Pisarka w Radzyminie

       Benedykt Sokołowski

       Miłosz Mikołaj Środa

       Zuzanna Worek

       Zespół Dobro

       Trio dziewcząt Niczyporuk Wasilina, Yegorowa Alina, Chuchnova Maria

       Aleksandra Gałecka

       Tota Corda

       DuoDeo

       Gabriela Wydra

       Natalia Moskal

       Jolanta Staluszka

       Karina Wasiljewa

       Ksenia Sachacka

       Tacy Młodzi

       Szumska Szkoła Sztuki

       Jakub Czerniec

       Anastasija Łaptiewa

       Daniil Łaptiew

       Irina Morozow

       ArtStudyo Niespodzianka Trio: Złata Trybuchowśka, Anastasija Łaptiewa, Ksenija Łukjańcewa

       Weronika Kazub, Kalina Moroz, Anastazja Żelazińska

       Julia Wróblewska

       Zuzanna Bomze

       Wiktoria Kanciała

       Aleksandra Ośkiewicz

       Dominika Grabowska

       Aleksandra Antczak, Maja Gołębiowska

       Julia Szyszka, Oliwia Łakomy, Daria Miętus

       Aleksandra Gmur, Laura Stańczak

       Chór Serafin

       Chór Polonez

       Zespół Pogoryna

       Chór Gloria Mater

       Chór Majowy Kwiat

       Choose Me

       Chór Zgoda

       ArtS Niespodzianka

       Chór Głos Duszy

       Chór Una Cantamus

       Krystyna Krakowiak

       Tadeusz Skotnicki

       Swietłana Wereszczyńska

       Ewa Gapon

       Marta Kamińska

       Andromeda, SP Nr 6

       Koncert inaugurujący Sacrosong DWP 2019

       6 czerwca o godzinie 19.00 rozpoczął się koncert na otwarcie Sacrosongu DWP 2019
       w wykonaniu CANTORES  MINORES, Archikatedralnego Chóru Męskiego z Warszawy. Swoją obecnością zaszczycił nas ks. bp Romuald Kamiński.