Sacrosong DWP 2021

Zapraszamy na Sacrosong DWP 2021
12 czerwca 2021

Sacrosong DWP 2021 odbędzie się w trzech etapach.

– I etap:  przesyłanie zgłoszeń uczestników wraz z linkami do nagrań w formie elektronicznej (We Transfer ) do 31 maja 2021 r.

– II etap: przesłuchanie nadesłanych nagrań przez jury i ogłoszenie werdyktu: 9 czerwca 2021 r.

Imiona i nazwiska laureatów Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.sacrosongdwp.pl najpóźniej dnia 10.06.2021 r.

– III etap: Koncert  Laureatów  12 czerwca  2021  r. godz. 19.00

W koncercie wezmą udział laureaci pierwszych, drugich i trzecich miejsc wszystkich kategorii.  Laureatom z zagranicy ze względu na sytuację epidemiologiczną zostanie umożliwiony występ on-line.