Uczestnicy

Harmonogram przesłuchań:

Harmonogram Konkursu dla dzieci i młodzieży dnia 7 czerwca 2019 ( piątek)

 • Godz. 900 – Rozpoczęcie konkursu. Informacje organizacyjne
 • Godz. 915 – Mateusz Radomski,                          kat C – Polska
 • Godz. 925 – Julia Kosim,                                           kat. C – Polska
 • Godz. 935 – Zuzanna Jabłecka,                            kat. C – Polska
 • Godz. 945 – Julia Grudzień,                                    kat. F – Polska
 • Godz. 955 – SP Nr 1 w Radzyminie,                   kat. A – Polska
 • Godz. 1010 – Miłosz Środa,                                    kat. C – Polska
 • Godz. 1020 – Benedykt Sokołowski,                kat. C – Polska
 • Godz. 1030 – Aleksandra Giera,                          kat. C – Polska
 • Godz. 1040 – Wiktoria Wolańska,                      kat. C – Polska
 • Godz. 1050 – Zuzanna  Worek,                             kat. C – Polska
 • Godz. 1100 – Zespół Trio,                                        kat. B – Białoruś
 • Godz. 1115 – Tota Corda,                                         kat. B – Polska
 • Godz. 1130 – Paweł Drewnowski,                      kat. C – Polska
 • Godz. 1140 – Aleksandra Gałecka,                    kat. C – Polska
 • Godz. 1150 – Gabriela Wydra,                             kat. C – Polska

Godz. 1200PRZERWA na kawę

 • Godz. 1220 – Jolanta Staluszka,                         kat. F – Polska
 • Godz. 1230 – Karina Wasiljewa,                          kat. F – Białoruś
 • Godz. 1240 – Natalia Moskal,                               kat. C – Polska
 • Godz. 1250 – Ksenia Sachacka,                            kat. C – Białoruś
 • Godz. 1300 – Tacy Młodzi,                                      kat. B – Białoruś
 • Godz. 1315 – Szumska Szkoła Sztuki,              kat. A – Ukraina
 • Godz. 1330 – Duo Deo                                            kat. E – Polska
 • Godz. 1345 – Dobro,                                                  kat. B – Polska

Godz. 1400PRZERWA na obiad

 • Godz. 1440 – Anastazja Łaptiewa,                   kat. C – Białoruś
 • Godz. 1450 – Danił Łaptiew,                                kat. C – Białoruś
 • Godz. 1500 – Jakub Czerniec,                             kat. F – Polska
 • Godz. 1510 – Irina Morozow,                              kat. C – Ukraina
 • Godz. 1520 – Zuzanna Bomze,                           kat. F – Polska
 • Godz. 1530 – Zespół Trio ArtStudyo,            kat. B – Białoruś
 • Godz. 1545  – Zespół W. Kazub, K. Moroz, A. Żeleźnicka      kat. B – Polska
 • Godz. 1600 – Aleksandra Ośkiewicz,                                                 kat. F – Polska
 • Godz. 1610 – Marlena Pszczółkowska                                              kat. C – Polska
 • Godz. 1620 – Julia Wróblewska                                                            kat. C – Polska
 • Godz. 1630 – Wiktoria  Konciała                                                          kat. C – Polska
 • Godz. 1640 – Grabowska Dominika                                                   kat. C – Polska
 • Godz. 1650 – Duet A. Antczak i M. Gołębiowska                         kat. B – Polska
 • Godz. 1705 – Zespół J.Szyszka, O. Łakomy, D. Mientus            kat. B – Polska
 • Godz. 1720 – Duet L. Stańczak i A. Gmur                                         kat. B – Polska

Harmonogram konkursu dla dorosłych dnia 8 czerwca 2019 ( sobota)

 • Godz. 900 – Rozpoczęcie konkursu. Informacje organizacyjne
 • Godz. 915    –  Chór Serafin,                                 kat. H – Ukraina
 • Godz. 930    –  Zespół Przyjaźń,                         kat. J – Białoruś
 • Godz. 945    –   Chór Polonez,                             kat. G – Łotwa
 • Godz. 1000  – Zespół Pogoryna,                      kat. J – Ukraina
 • Godz. 1015  – Chór Gloria Mater,                   kat. H – Białoruś
 • Godz. 1030  – Chór Majowy Kwiat,               kat. H – Białoruś
 • Godz. 1045  – Choose Me,                                   kat. J – Polska
 • Godz. 1100  – Chór Zgoda,                                  kat. H – Białoruś
 • Godz. 1115  – ArtS Niespodzianka,                kat. J – Białoruś
 • Godz. 1130  – Chór Głos Duszy,                       kat. H – Białoruś
 • Godz. 1145  – Chór Una Cantamus,               kat. H – Polska

Godz. 1200 –     PRZERWA na kawę

 •  Godz. 1240 – Krystyna Krakowiak,               kat. K – Polska
 • Godz. 1250 – Tadeusz Skotnicki,                      kat. K – Polska
 • Godz. 1300 – Swietłana Wereszczyńska,    kat. K – Ukraina
 • Godz. 1310 – Ewa Gapon,                                     kat. K – Polska
 • Godz. 1320 – Marta Kamińska,                         kat. K – Polska
 • Godz. 1330 – Andromeda, SP Nr 6,                kat. A – Polska

 

Uczestnicy

Kategoria A – chóry dziecięce (do lat 15)

 • Szumska Szkoła Sztuki – Ukraina
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pilota Mariana Pisarka w Radzyminie – Polska
 • Andromeda – Polska

Kategoria B – zespoły dziecięce

 • ArtStudyo Niespodzianka Trio:  Złata T., Anastasija Ł., Ksenija Ł. – Białoruś
 • Tacy Młodzi – Białoruś
 • Tota Corda – Polska
 • Trio dziewcząt Niczyporuk Wasilina, Yegorowa Alina, Chuchnova Maria – Białoruś
 • Zespół Dobro  – Polska
 • Aleksandra Gmur, Laura Stańczak
 • Kazub Weronika, Moroz Kalina, Żeleźnicka Anastazja – Polska
 • Szyszka Julia, Łakomy Oliwia, Mientus Daria – Polska
 • Aleksandra Antczak, Maja Gołębiowska – Polska

Kategoria C – soliści dzieci

 • Anastasija Łaptiewa – Białoruś
 • Daniil Łaptiew – Białoruś
 • Ksenia Sachacka – Białoruś
 • Mateusz Radomski – Polska
 • Irina Morozow – Ukraina
 • Julia Kosim – Polska
 • Zuzanna Jabłecka – Polska
 • Miłosz Mikołaj Środa – Polska
 • Benedykt Sokołowski – Polska
 • Aleksandra Giera – Polska
 • Wiktoria Wolańska – Polska
 • Zuzanna Worek – Polska
 • Paweł Drewnowski – Polska
 • Aleksandra Gałecka – Polska
 • Gabriela Wydra – Polska
 • Marlena Pszczółkowska – Polska
 • Wiktoria Kanciała – Polska
 • Julia Wróblewska – Polska
 • Dominika Grabowska – Polska
 • Natalia Moskal – Polska

Kategoria D – chóry młodzieżowe (16 -20 lat)

 

Kategoria E – zespoły młodzieżowe

 • DuoDeo – Polska

Kategoria F – soliści młodzież

 • Karina Wasiljewa – Białoruś
 • Aleksandra Ośkiewicz – Polska
 • Zuzanna Bomze – Polska
 • Jolanta Staluszka – Polska
 • Jakub Czerniec – Polska
 • Julia Grudzień – Polska

Kategoria G – chóry seniorów

 • Chór Polonez – Łotwa

Kategoria H – chóry amatorskie dorosłych

 • Chór Serafin – Ukraina
 • Chór Gloria Mater – Białoruś
 • Chór Zgoda – Białoruś
 • Chór Majowy Kwiat – Białoruś
 • Chór Głos Duszy – Białoruś
 • Chór Towarzystwa Śpiewaczego Una Cantamus – Polska

Kategoria I  – chóry profesjonalne dorosłych

 

Kategoria J – zespoły dorosłych

 • Zespół wokalny „Przyjaźń” – Białoruś
 • Zespół Pogoryna – Ukraina
 • Choose Me – Polska
 • ArtStudio Niespodzianka m.Mińsk – Białoruś
 • Imas – Polska
 • Liber Cante – Białoruś

Kategoria K – soliści dorosłych (od 21 lat)

 • Ewa Gapon – Polska
 • Switlana  Wereszczynska- Ukraina
 • Krystyna Krakowiak – Polska
 • Tadeusz Skotnicki – Polska
 • Marta Kamińska – Polska

Kategoria L – zespoły ludowe