Warsztaty muzyczne

Warsztaty muzyczne: (SP nr 4, ul. Szkolna 39, Otwock)

W piątek, dnia 7 czerwca: Godz. 1500 – 1800  i 1900-2200 – dorośli.

W sobotę, dnia 8 czerwca: Godz. 900 – 1200  i 1500-1700 – dzieci i młodzież

Uczestnicy warsztatów muzycznych zobowiązani są do nauczenia się niżej wymienionych utworów  (kliknij  w tytuł, aby pobrać).  Będą one ćwiczone podczas warsztatów i zostaną wykonane podczas II Części Koncertu Galowego w sobotę, 8 czerwca 2019 r.  o godz. 1900.

1. Bogurodzica – św. Wojciech
2. Msza polska ( Kyrie, Chwała, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei,
Pax) – Jan Maklakiewicz
3. Ojcze nasz – Stanisław Moniuszko
4. Polsko moja – Helena Abramowicz
5. Matko Boża, Zwycięska – ks. Jan Śmigasiewicz
6. Zostańmy wierni papieżowi-chór
7. Hymn III Tysiąclecie – Mirosław Gałęski – chór, Hymn III Tysiąclecia – Solo
8. Niechaj Polska żyje w nas – ks. Jan Śmigasiewicz